PARTNERSKÝ PROGRAM

KONFERENCE GLASSDAY 2016

Stát se partnerem GlassDay konference přináší image building a služby navíc. Bez pochyby mezi nejzajímavější patří dohodnutí setkání před konferencí nebo po jejím skončení s vybranými firmami a jejich zástupci. Další službou je umístění loga a firemního profilu v online záznamech a nástrojích, které z konference GlassDay 2016 vzniknou a budou se dále nabízet stovkám firem a jednotlivcům, kteří na konferenci nebyli.

Propagace vaší společnosti formou:

 • Účast zástupců Vaší společnosti na Konferenci GlassDay 2016.
 • Rezervace v první řadě publika společně s VIP hosty.
 • Představení Vámi vybraných zástupců firem účastníků.
 • Možnost bezplatně pozvat vaše klienty na Konferenci GlassDay 2016.
 • Vložení promo materiálů/katalogu, atd. do speciálního šanonu, který dostane každý účastník (max. 10 stran A4).
 • Propagační roll up Vaší společnosti přímo v konferenční místnosti.
 • Umístění Vaší prezentace na hlavním plátně, která poběží v přestávkách a diskuzních blocích.
 • Umístění loga vaší společnosti na titulní straně pozvánky na Konferenci GlassDay 2016.
 • Účast na bannerové emailové kampani a prezentace Vaší společnosti jako partnera konference před Vašimi zákazníky.
 • Firemní profil katalogu GLASSDAY STUDIE FIREM
 • Umístění loga vaší společnosti online záznamů přednášek, které se budou prodávat lidem a firmám. 
STŘÍBRNÝ PARTNER
36.900 Kč
Pozvání 8 hostů
Dohodnutí 4 setkání
Prezentace společnosti před zahájením
Umístění loga na speciálním šanonu
Umístění loga do video záznamu přednášek
Roll-Up na půdium
Prezentace firmy na www.glassday.cz
Panelová diskuze s vaším představitelem
Prezentace v GLASSDAY STUDIE FIREM
Pozornost přednášejících
Cena je bez DPH
PARTNER
26.900 Kč
Pozvání 3 hostů
Dohodnutí 2 setkání
Prezentace firmy na www.glassday.cz
Umístění loga na speciálním šanonu
Umístění loga do video záznamu přednášek
Přední místa na sezení
Roll-Up v místnosti nebo předsálí
Cena je bez DPH

ZLATÝ PARTNER

 • Představení a seznámení představitele Vaší společnosti s členy vedení Vašich potenciálních zákázníků – 7 setkání za rok, každé cca 45-60 minut.
 • Účast Vašeho představitele přímo v panelu odborníků společně s generálními řediteli největších společností na Konferenci GlassDay 2016.
 • Prezentace Vaší společnosti jako zlatého partnera moderátorem při zahájení Konference GlassDay 2016.
 • Možnost pozvat 20 svých hostů (oborových firem) na Konferenci GlassDay 2016.
 • Umístění loga Vaší společnosti na jmenovce každého účastníka, rovněž na všech jmenovkách odborníků v panelu).
 • Umístění loga Vaší společnosti na titulní straně pozvánek, které obdrží všichni účastníci Konference GlassDay 2016.
 • Umístění loga Vaší společnosti na speciálním šanonu pro všechny účastníky
 • Propagační materiály Vaší společnosti pro všechny účastníky ve specializovaném šanonu
 • Flip up/roletka s propagací Vaší společnosti
 • Prezentace (ppt) nebo video o Vaší společnosti/produktech na hlavním plátně před publikem
 • Umístění prezentace/loga Vaší společnosti po skončení konference ve video záznamech přednášek a dalších online prodejných materiálů.
 • Umístění obrázku Vaší nabídky do GlassDay PARTNERS 2016.
 • Umístění jména Vaší společnosti a citace Vašeho představitele ve všech tiskových zprávách, které budou souhrnem výsledků Studie projektových společností 2016 a Konference ředitelů projektových společností 2016.
 • Prezentace Vaší společnosti jako zlatého partnera na webu a dalších materiálech.
CHCI SE STÁT ZLATÝM PARTNEREM

STŘÍBRNÝ PARTNER

 • Účast pěti zástupců Vaší společnosti na Konferenci GlassDay 2016.
 • Logo Vaší společnosti na pozvánce, kterou obdrží všichni účastníci.
 • Setkání s řediteli nebo členy představenstva 3 Vámi vybraných sklenářských, stavebních, developerských nebo projektových společností přímo v jejich sídle (ještě před konferencí, 40–60 minut).
 • Představení Vaší společnosti v úvodu konference před celým publikem jako „Stříbrného partnera“.
 • Umístění loga Vaší společnosti na speciálním šanonu pro všechny účastníky.
 • Propagační materiály Vaší společnosti pro všechny účastníky ve specializovaném šanonu
 • Flip up/roletka s propagací Vaší společnosti.
 • Prezentace (ppt) nebo video o Vaší společnosti/produktech na hlavním plátně před publikem.
 • Umístění prezentace/loga Vaší společnosti po skončení konference ve video záznamech přednášek a dalších online prodejných materiálů.
 • Uvedení Vaší společnosti jako „Stříbrného partnera“ ve „GlassDay PARTNERS 2016“.
 • Práva k distribuci této studie přímo Vaší společnosti Vašim potencialním popř. i současným klientům.
 • Účast Vašeho představitele přímo v panelu odborníků společně s ministry a generálními řediteli největších projektových společností na Konferenci ředitelů projektových společností 2016.
 • Umístění loga Vaší společnosti mezi partnery konference na www.glassday.cz.
CHCI SE STÁT STŘÍBRNÝM PARTNEREM

PARTNER

 • Účast jednoho zástupce Vaší společnosti na Konferenci GlassDay 2016.
 • Setkání s řediteli nebo členy představenstva 2 Vámi vybraných sklenářských, stavebních, developerských nebo projektových společností přímo v jejich sídle (ještě před konferencí, 40–60 minut).
 • Vložení promo materiálů/katalogu, atd. do speciálního šanonu, který dostanou všichni účastníci (max 10 stran A4).
 • Flip up/roletka (1,8 metru výška, 0,8 metru šířka) přímo v konferenční místnosti.
 • Umístění prezentace/loga Vaší společnosti k online záznamům přednášek konfernece a dalších prodejných materiálů po jejím skončení.
 • Umístění Vašeho reklamního video spotu na plazmových obrazovkách, který poběží v konferenční a dalších místnostech před začátkem konference a i po skončení oficiální části tj. v průběhu oběda a neformálních diskusí účastníků.
 • Představení Vámi vybraným ředitelům společností.
CHCI SE STÁT PARTNEREM